Love to hear the sound of rain. Love to see raindrops. Love to taste the purity of rain.
Install Theme
envibe:

Pearl Bay Residence by Gavin Maddock VII | ENV

envibe:

Pearl Bay Residence by Gavin Maddock VII | ENV

tsarbucks:

amroyounes:

The Strongest Anti-Racism Ads Of The Last 20 Years

  1. 1996 Benetton
  2. 1996 UK
  3. 1999 campaign via the UK by the Commission for Racial Equality
  4. 2001 For the National Congress Of American Indians
  5. 2002 Via the UK for the National Assembly Against Racism
  6. 2002 Via the UK
  7. 2002 National Union of Students
  8. 2003 Red Cross of Finland
  9. 2004 campaign via the UK
  10. 2007 A More Perfect Union via the USA

WOW

(via classics)

choco-holiic:

chuyencuabeo:

Quán cà phê ở ẩn. Bên ngoài không để bảng hiệu. Hàng rào dây leo lùm xùm che luôn số nhà. Cổng đóng kín. Phải có mật báo trước hoặc tay trong dẫn vô. Bối rối quá thì bấm chuông, kêu cửa, múa thoát y gây chú ý. 

Nước uống tự pha. Nhân viên đứng chỉ. Có hai hũ xi cu la một đen một trắng rất ngon dùng để pha chế, mỗi lần mở ra phải đè nén bản năng heo mọi trong mỗi con người.

Quán đẹp mà giấu. Tung hê lên đây cho đông khách tới chủ quán tức chơi! Hớ hơ hơ hơ hơ hơ hơ!

Kujuz Coffee, số 5 Trần Quý Khoách Phường Tân Định Quận 1.

Trời trời!

aaaa đẹp mún xỉu 

SMAPotter.

first pic <3

(Source: smap-smashou08)

tomo1107:

HERO2 ep03, 140728

awwwww as dashing as usual! 

(via s-m-a-p)

kazu721010:

Skylight House / Andrew Burges Architects

kazu721010:

Skylight House / Andrew Burges Architects